Ние и тe

“Не ми се обиждай, но…”. С това популярно изречение, след което човек е свикнал да получава обида, е озаглавен проектът на инвалида Мануела Попова.

Въпреки здравословното си състояние, тя завършва висше образование в Нов Български Университет, специалност “Връзки с обществеността”.

Нейният проект има за цел да подтикне хората да погледнат отвъд стереотипите водещи до системна дискриминация. Мануела съдава онлайн галерия от историите на хора, съдени на база пол, раса, сексуалност и социално положение. Читателите се припознават в чуждите преживявания и осъзнават близостта си с някого, първоначално толкова непознат. 

Предизвикателство е за човек да застане с вдигната глава, показвайки най-големите си болки, премълчани истории и незабележими психически или физически увреждания, които следва да бъдат разпространени в социалните мрежи.

Чрез снимки на хора, които държат пред себе си своя заклеймен стереотип, се цели провокация и подтикване на още хора да послвдват примера и да покажат какво се крие зад маската, която се слага ежедневно, за да скрие раната, мизерията, шамара или нестандартната любов. Независимо от различията, човек трябва да застане с лицето си пред другите и да не позволи ”белегът” да определя неговата стойност.

Човек е критичен към себе си, околните и случващото се.

Склонен е да създава приятелски групи по интереси и да се разграничава от хора, които не отговарят на определен, различен за всекиго, тип на поведение. Дълбоко под повърхността, където липсват дискриминацията и несъзнателната негативна настойка, човек вижда различни хора, които споделят същите зартуднения и дълго са премълчавали същите болки. Протично на очакванията тези сходства създават връзка между тотално противоположни хора, които доскоро са се сочили един друг с пръст. 

Когато маските паднат, падат и стереотипите.

На първоначално чуждите хора вече не се гледа като на “те”. Заформя се по- мащабна група на основата на любов и разбиране.

Когато човек види себе си в лицето на друг, той спира да съди поведението и изборите на отсрещния и поглежда на нестандартния живот с други очи.

Изкуствено създадена е граница между “Ние” и “Те”. Разделението на хора по повърхностни критерии е ненужно, а много често и болезнено.

Провокацията създадена от младата Мануела Попова излиза извън бариерите на стандартните публикации във фейсбук и повдига поредица въпроси относно човешката същност.

Поставените етикети стават прозрачни и през тях се вижда общосподеляната болка. В дълбочина всичко е “Ние”, но хората имат нужда от време и примери, за да проумеят своята близост. Когато се срещнат чужди очи, не трябва прибързано да се съди и сочи с пръст.

Битката на отсрещния е непозната, а лекотата на осъждане е породена от липсата на информираност и желание да се разбере различният.

 

Вижте Също:  Работното място и силата на слабия пол

Автор:
Ема Данева

Хареса ли ви статията?

0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Posts